Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Monday - Wednesday

8:00am - 11:00pm

Thursday

8:00am - 12:00am

Friday

8:00am - 10:00pm

Saturday

8:00am - 8:00pm

Sunday

8:00am - 6:00pm

Primary Location: 1 Dundas Street West. Toronto Ontario. L4B 289

STAND-09

STAND-09

£0.00

  • ที่วางเป็นโครง 2 ชั้น CDRK แข็งแรง สะดวกต่อการใช้งาน
  • โครงสร้างเหล็กหนาแข็งแรง ทนทาน มีขนาด 50×50 มิลลิเมตร หนา 1 มิลลิเมตร
  • ตัวเครื่องเคลือบสีฝุ่นด้วยระบบ Electrostatic Powder Coating มาตรฐานส่งออก
  • กันสนิม ผ่านการอบด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 200 องศาเซลเซียส
  • มีลูกยางกันลื่น เพิ่มความมั่นคง
  • รับน้ำหนักรวมได้กว่า 350 กิโลกรัม
  • ขนาด 60x130x108 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก 37 กิโลกรัม
  • Made In Thailand 100% แบรนด์ไทย ผลิตจากโรงงานไทย รับประกันอะไหล่ทุกชิ้น รับประกันมีอะไหล่รองรับมากกว่า 10 ปี
หมวดหมู่:

รายละเอียด